Huel i Tony's Open Chain, czyli jak pozyskiwać kakao w sposób zrównoważony i etyczny

Misją Huela jest stworzenie zrównoważonego systemu żywności, dlatego współpracujemy z producentami czekolady oraz marką Tony's Chocolonely, która realizuje strategię zrównoważonego rozwoju.W ramach tej współpracy chcemy zrewolucjonizować pozyskiwanie kakao w branży spożywczej. Musimy mieć pewność, że kakao w składzie produktów Huel pochodzi ze źródeł, w których rolnicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie, nie korzysta się z nielegalnej siły roboczej i ogranicza się wylesianie.

Co to jest Tony's Open Chain?

Inicjatywa Tony's Open Chain powstała w odpowiedzi na nieodpowiednie praktyki w branży kakao, takie jak korzystanie z pracy dzieci i niszczenie środowiska.
Otwarty łańcuch dostaw Tony’s Open Chain został utworzony w 2019 roku dla firm, których wspólną misją jest położenie kresu współczesnemu niewolnictwu i pracy dzieci w branży kakao. Do tego grona należą jedynie wybrane przedsiębiorstwa, takie jak Ben & Jerry's, ALDI oraz… Huel.

Zgodnie ze słowami Pascala Baltussena, dyrektora ds. oddziaływania i działań operacyjnych w firmie Tony’s Chocolonely, „inicjatywa Tony’s Open Chain to wizja przyszłości, w której hodowcy kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie otrzymują odpowiednie wynagrodzenie, dzieci nie pracują i nie wycina się lasów. W ciągu ostatnich 10 lat stowarzyszenie Tony’s Open Chain opracowało pięć zasad pozyskiwania surowców. Zasady te pokazują, że taka przyszłość jest osiągalna, a wprowadzanie zmian jest możliwe, jeśli działamy na dużą skalę”.

5 najważniejszych zasad inicjatywy Tony's Open Chain

Identyfikowalne ziarna

Główną zasadą stowarzyszenia Tony's Open Chain jest identyfikowalność ziaren. Pochodzenie ziaren, które wykorzystujemy w sprzedawanych batonach, musi być jasne — podobnie jak warunki, w jakich zostały pozyskane.
W ramach inicjatywy mamy dostęp do wielu narzędzi, takich jak Beantracker do monitorowania pochodzenia ziaren.

Odpowiednie wynagrodzenie

Firmy muszą też płacić za certyfikowane ziarna dodatkową kwotę, która pozwala zapewnić rolnikom odpowiednie wynagrodzenie. Dzięki temu rolnicy mogą się utrzymać i prowadzić swoje gospodarstwa. Stowarzyszenie korzysta w tym celu ze specjalnego modelu obliczeniowego.

Wsparcie dla rolników

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach inicjatywy są zobowiązane do kupowania ziaren od profesjonalnych spółdzielni rolników. Pomagamy również tworzyć tego rodzaju spółdzielnie, więc mamy bezpośredni kontakt z rolnikami i wspieramy rozwój ich firm. Razem znaczy lepiej.

Perspektywa długoterminowa

To nie są działania krótkoterminowe. Dołączając do inicjatywy Tony's Open Chain, Huel zobowiązuje się do ochrony wynagrodzeń rolników w przyszłości. Umowy zakupu są podpisywane na co najmniej 5 lat.

Produktywność i jakość

Rolnicy współpracujący ze stowarzyszeniem Tony's Open Chain będą również realizować programy dotyczące produktywności, dywersyfikacji i jakości, które mają na celu zwiększenie plonów (bez korzystania z nielegalnej siły roboczej na większą skalę).

Co jeszcze robi Huel?

Huel dąży do tego, żeby współpracować jedynie z dostawcami, którzy podzielają nasze cele i misję, a udział w inicjatywach takich jak Tony's Open Chain, przybliża nas do realizacji tych planów. Od wszystkich dostawców wymagamy podpisania Kodeksu zrównoważonego postępowania, który obowiązuje ich na mocy umowy i ma na celu ochronę praw oraz dobrobytu ludzi. Nasi dostawcy muszą też posiadać zweryfikowany przez niezależny zespół i uznawany na całym świecie certyfikat etyczny.

Chcemy również osiągnąć neutralność emisyjną poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z naszej działalności oraz zmniejszyć ślad węglowy każdego produktu zgodnie z misją ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia.

Branża spożywcza odpowiada za ponad jedną trzecią światowych emisji gazów cieplarnianych, dlatego zmiana diety to najprostszy, a jednocześnie najważniejszy sposób na skuteczne ograniczenie emisji. Dążymy do tego, żeby ślad węglowy każdego posiłku Huel wynosił około 0,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla lub mniej.

Please log in to your store account

To share with your friends, log in is required so that we can verify your identity and reward you for successful referrals.

Log in to your account If you don't have a store account, you can create on here

Join over 250,000 Hueligans @huel

Use #huel in your Huel photos for the chance to feature on our Instagram

Join our VIP list

Never miss out on new products, exclusive offers, and more when you join the Huel mailing list.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. You can unsubscribe at any time. Huel Privacy Policy